1. Niedziela Adwentu

1. Kalendarz liturgiczny:

czwartek– wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła,

piątek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.


2. W dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną. Do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele codziennie o godz. 6.30, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.  Roraty będą rozpoczynać się procesją, dlatego bardzo prosimy by dzieci przynosiły ze sobą lampiony.  Dla dzieci zostały przygotowane specjalne obrazki. Teksty piosenek oraz materiały pomocnicze znajdują się w grudniowym  numerze Małego Gościa Niedzielnego.


3. W środę na wspólny różaniec o godz. 16.30,  wieczorną Mszę św. i nabożeństwo zapraszamy członków Żywego Różańca. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych.


3. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W piątek o godz. 15.15 będą mieli spotkanie uczniowie klas trzecich gimnazjum.


4. We piątek, 8 grudnia, będziemy obchodzić uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja, przeznaczona od wieków, by stać się Matką Syna Bożego, na mocy Jego zasług została poczęta bez grzechu pierworodnego. Uciekając się pod Jej obronę, prośmy o zachowanie czystości naszych serc, wszak to o ludziach czystego serca Jezus powiedział, że są błogosławieni. Msze Święte w tym dniu zostaną odprawione

  • w Rybnej o godz. 6.30, 9.00 i 17.00
  • w Przegini Duchownej o godz. 18.00
  • w Czułówku o godz. 18.00.


5. W ramach adwentowych ćwiczeń duchownych proponujemy wspólnotowe czytanie Ewangelii. Spotkania będą w każdy piątek adwentu o godz. 19.00 w salce katechetycznej. Pierwsze spotkanie w najbliższy piątek, na które serdecznie zapraszamy. Prosimy  o przyniesienie Pisma Świętego.


6. W sobotę po Mszy Świętej o godz.17.00 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci  z klas trzecich szkół podstawowych


7. Przed kościołem można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świeca z logo Caritas jest symbolem pamięci o najuboższych. Stawiana koło pustego nakrycia w Wigilię, a często też wysyłana bliskim za granicę, przypomina o naszej solidarności z potrzebującymi. Cena jednej świecy wynosi 5 zł.