22. Niedziela zwykła

22. Niedziela zwykła

715+ Stefan Jarosz i jego rodzice

1000+ Stefan Łącki

1130Dziękczynno-błagalna w 18. rocznicę urodzin Szymona

1600+ Władysława (f) Palus


Poniedziałek 29. 08

Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

630W intencji parafian

1800+ Stanisława (f) Paździor


Wtorek 30. 08

Dzień powszedni

630+ Maria Kromka

1800+ Stanisława (f) Paździor


Środa 31. 08

Dzień powszedni

630+ Maria Kromka

1800+ Stanisława (f) Paździor


Czwartek 01. 09

Wspomnienie św. Bronisławy, dziewicy

630+ Stanisława (f) Paździor

1800+ Jan Podgórski


Piątek 02. 09

Dzień powszedni

630+ Maria Kromka

1800+ Wincenty i Wiktoria Malik


Sobota 03. 09

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

630+ Zofia Madej

1800+ Edward Sumera i jego rodzice

1800Dziękczynna za błogosławieństwo Boże  w pracy i osiągnięcie emerytury, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dala całej rodziny


23. Niedziela zwykła

715+ Maria Bentkowska (8. r. śm.), mąż Marian (1. r. śm.)

1000W intencji parafian

1130Dziękczynna za szczęśliwe zbiory

1600+ Barbara Pucyło