Intecnje mszalne – lipiec, sierpień, wrzesień 2014

zułówek –intencje mszalne- lipiec.

4 VII.  godz. 19.oo        +Antonina, Kazimierz, Jan i Janusz Kędzierscy

6 VII.  godz.1O.oo        +Marian Klimowicz w 4 rocznicę  śmierci.

13VII. godz.10.oo         +Agnieszka , Franciszek i Bronisław Żych

20 VII. godz. 10.oo        O Boże błogosławieństwo w 14 r. ślubu Andrzeja i Barbary i ich dzieci

27 VII. godz.10.oo        +Katarzyna, Kazimierz i Edward Mach


Sierpień

1 VIII. godz. 19.oo        +Maria Gruca w rocznicę śmierci.

3 VIII.  godz. 10.oo      +Maria Malik w rocznicę śmierci

10 VIII. godz. 10.oo      +Stanisława(f) i Kazimierz Podgórscy

15 VIII. godz. 10.oo      +Marian Klimkowicz

17 VIII. godz. 1O.oo     +Antonina, Franciszek i ich rodzice

24 VIII. godz. 10.oo      +Szymon, Maria, Józef, Stanisława(f) Wnęcek

31VIII. Godz. 10.oo      +Helena i Kazimierz Ryś


Wrzesień

5 IX godz.    19.oo       +Zofia i Tadeusz Konik

7 IX godz.    10.oo         Dożynkowa

14 IX godz.   10.oo      +Jan i Aniela Malik

21 IX godz. 10.oo        +Mieczysław i Józefa(f) Kowalik


28 IX godz. 10.oo         Dziękczynno-błagalna w 45 rocznicę ślubu