Intencje Przeginia Duchowna - Czerwiec 2010Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 3.06.2010

  • 08:30  + Zdzisław Skalny
  • 16:00  Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w 25 r. ślubu Anny i Wiesława


I Piątek 4.06.2010

  • 18:00  W intencji kapłanów, którzy pracowali i pracują w naszej parafii


X Niedziela Zwykła 6.06.2010

  • 08:30  + Jan Sołtysik
  • 16:00  + Jan Mastek


XI Niedziela Zwykła 13.06.2010

  • 08:30  + Mikołaj Nowak (13 r. śm.)
  • 16:00  + Stanisław Rakoczy


XII Niedziela Zwykła 20.06.2010

  • 08:30  + Franciszek Cebularz
  • 16:00  + Zofia i Jan Celejowie i ich rodzice


XIII Niedziela Zwykła 27.06.2010

  • 08:30 + Jan Sołtysik