Cmentarz

Cmentarz

Ponieważ utrzymanie cmentarza parafialnego związane jest z wydatkami, Rada Parafialna ustaliła, że opiekunowie grobów wnoszą ofiary za „miejsce na cmentarzu”. Ofiara za grób ziemny pojedynczy na 20 lat została ustalona w kwocie 500 PLN, za piwnicę pojedynczą w kwocie 1000 PLN. Ofiary składać należy w kancelarii parafialnej.

Bardzo prosimy również o segregowanie śmieci na Cmentarzu Parafialnym. Kwiaty i ziemię prosimy umieszczać w boksie po lewej stronie śmietnika, szkło i plastikowe puste donice oraz inne przedmioty z plastiku w kontenerze. Dziękujemy.