Pogrzeb

Pogrzeb

O śmierci osoby powiadamiamy kancelarię parafialną. Formalności związanych z pogrzebem dokonujemy w kolejności:

 1. w kancelarii zgłaszamy informację o śmierci i ustalamy w pierwszej kolejności datę i godzinę pogrzebu,
 2. zapis w księdze zmarłych i przyjęcie pogrzebu dokonuje się na podstawie Karty zgonu potwierdzonej przez  Urząd Stanu Cywilnego (karta ta pozostaje w kancelarii),
 3. należy również przedstawić zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte.
 4. w kancelarii (po ewentualnej rozmowie z grabarzem) należy ustalić warunki i miejsce pochówku na cmentarzu parafialnym.

Prawo kościelne mówi, że niektórym osobom należy odmówić pochówku chrześcijańskiego. W Kodeksie Prawa Kanonicznego Kanon 1184 wymienione są trzy kategorie takich osób. Są to:

 • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
 • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
 • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK 1684) w dziale Celebracja pogrzebu można przeczytać: “posługa Kościoła powinna jasno wyrażać w tym przypadku rzeczywistą łączność ze zmarłym” . Jeżeli sam człowiek zrezygnował świadomie z takiej łączności za życia, nie korzystał z Sakramentów i nie pielęgnował łaski wiary, to jak w tej sytuacji zabrzmią słowa pogrzebowych modlitw liturgicznych: “Nasz brat zasnął, w pokoju z Chrystusem”, lub też: “nasz brat karmił się w ciągu życia Ciałem Chrystusa”.

O ustalonym terminie pogrzebu należy powiadomić:

 • kościelnego, kontakt po lub przed każdą Mszą św.,
 • organistę, kontakt po lub przed każdą Mszą św.,
 • grabarza,
 • wybrany zakład pogrzebowy.