Mały Katechizm – co każdy kandydat do bierzmowania powinien znać


1. Modlitwa Pańska
2. Pozdrowienie Anielskie
3. Chwał Trójcy Świętej
4. Skład Apostolski
5. Modlitwa do anioła stróża;
6. Modlitwa: Anioł Pański…
7. Pod Twoją obronę
8. Tajemnice Różańca Św.
9. Wymienić Litanie, przynajmniej trzy
10. Akt wiary
11. Akt miłości
12. Akt nadziei
13. Akt żalu
14. Główne prawdy wiary
15. Dziesięć przykazań Bożych
16. Przykazanie miłości
17. Przykazania Kościelne
18. Sakramenty święte
19. Warunki sakramentu pokuty
20. Dary Ducha Św.
21. Dobre uczynki
22. Uczynki miłosierne co do duszy
23. Uczynki miłosierne co do ciała
24. Cnoty boskie
25. Cnoty kardynalne