Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1.  Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

2. Porządek Mszy Świętych w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych taki, jak w każdą niedzielę. W Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie wspieramy modlitwą i składamy ofiary na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

3. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca.

Msza Święta w Czułówku i Przegini Duchownej w piątek o godz. 19.00

W Czułówku odwiedziny chorych  z  posługą sakramentalną po Mszy

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w Rybnej w sobotę od godz. 9.00.

Chorych w Przegini Duchownej  odwiedzimy również w sobotę. Początek odwiedzin ok.  godz. 10.00.

3. Z racji uroczystego charakteru Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższy piątek (5 kwietnia) nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.

4. Najbliższa niedziela to – zgodnie z wolą Pana Jezusa objawioną świętej siostrze Faustynie – Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niech będzie to dla nas wszystkich szczególny dzień łaski Bożej, która ma się stać ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – obiecał Pan Jezus siostrze Faustynie – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.