Ogłoszenia Duszpasterskie - 04 IV 2010


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego


1. Jako ludzie wierzący, składamy sobie życzenia, aby wiara w obecność zmartwychwstałego Jezusa pośród nas przenikała nasze życie w każdym jego wymiarze, zwłaszcza społecznym i narodowym. Ciągle jest to nam bardzo potrzebne, kiedy współczesność domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

2. Porządek Mszy Świętych w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych taki, jak w każdą niedzielę. W Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie wspieramy modlitwą i składamy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski, oraz Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

3. Z racji uroczystego charakteru Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższy piątek (9 kwietnia) nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.

4. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przygotujmy się do jej przeżycia przez codzienne odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego oraz przez uczynki miłości chrześcijańskiej, szczególnie wobec najbiedniejszych.

5. Prenumeratorów miesięcznika „Familia” prosimy o odbiór kolejnego numeru w zakrystii.

7. Została utworzona strona internetowa naszej parafii. Jej adres: www.parafiarybna.malopolska.pl