Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 2013


STYCZEŃ
Ogólna:
Aby w tym «Roku Wiary» chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.
Misyjna:
Aby często dyskryminowane wspólnoty chrześcijańskie Bliskiego Wschodu otrzymały od Ducha Świętego siłę do wierności i wytrwania.
LUTY
Ogólna:
Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.
Misyjna:
Aby narody będące w stanie wojny lub konfliktu mogły iść drogą budowania pokojowej przyszłości.
MARZEC
Ogólna:
Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.
Misyjna:
Aby biskupi, kapłani i diakoni byli nieustannymi głosicielami Ewangelii aż po krańce świata.
KWIECIEŃ
Ogólna:
Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.
Misyjna:
Aby Kościoły misyjne były znakami i instrumentami nadziei i zmartwychwstania.
MAJ
Ogólna:
Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.
Misyjna:
Aby seminaria, szczególnie w Kościołach misyjnych, formowały pasterzy według Serca Jezusa, poświęcających się głoszeniu Ewangelii.
CZERWIEC
Ogólna:
Aby przeważała  wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.
Misyjna:
Aby w miejscach, gdzie sekularyzacja jest największa, wspólnoty Chrześcijańskie mogły efektywnie przeprowadzać nową ewangelizację.
LIPIEC
Ogólna:
Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.
Misyjna:
Aby kraje Azji otworzyły drzwi głoszącym Ewangelię.
SIERPIEŃ
Ogólna:
Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.
Misyjna:
Aby Kościół lokalny w Afryce wiernie głosząc Ewangelię promował pokój i sprawiedliwość.
WRZESIEŃ
Ogólna:
Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.
Misyjna:
Aby Chrześcijanie cierpiący prześladowanie w wielu częściach świata przez swe  świadectwo byli prorokami Chrystusowej miłości.
PAŹDZIERNIK
Ogólna:
Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.
Misyjna:
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego pomogły wszystkim Chrześcijanom w zrozumieniu, że nie jesteśmy tylko odbiorcami lecz także głosicielami Słowa Bożego.
LISTOPAD
Ogólna:
Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.
Misyjna:
Aby, jako owoc misji kontynentalnej, Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów.
GRUDZIEŃ
Ogólna:
Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.
Misyjna:
Aby Chrześcijanie, oświeceni przez Słowo Wcielone, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.