podanie do biskupa o bierzmowanie

Jan Kowalski                                                                                                                                                                   Rybna, 20 maja 2012 r.

Rybna 000

32-061 RybnaJego Ekscelencja

Ksiądz Biskup

Jan Zając

 


Ja, Jan Kowalski, świadomie i dobrowolnie zwracam się z prośbą o udzielenie mi sakramentu bierzmowania.  Przez  trzy lata uczestniczyłem w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu.

Prośbę swoją motywuję tym, iż…

Na swoją patronkę/patrona wybrałam ……….., ponieważ zaimponowała/ zaimponował mi ona/on swoją wiarą. Żyła/żył w latach ……………… i przed swoją śmiercią wykonała/wykonał wiele chwalebnych czynów, np. …………………………………

Moim świadkiem będzie ……………, ponieważ jest dla mnie żywym świadectwem wiary.Z wyrazami szacunku

/Podpis/

 


- podanie piszemy WŁASNORĘCZNIE

- proszę pamiętać o zachowaniu formy podania (wcięcie i marginesy jak na wzorze)

- podania z błędami ortograficznymi będą odrzucane. Także te, które zostaną ściągnięte z Internetu lub od kolegów czy koleżanek