Rekolekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej prowadzone przez ks. Jarosława Łabędę– 12-13. III. 2012