Uroczystość odpustowa ku czci św. Anny – 29 lipiec 2012.

Odpust ku czci św. Anny, 29 lipca 2012 r.