2010.03.26 - Rybna - Droga Krzyżowa


Foto by  O l i w e k